Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC TP. HÀ NỘI

# Mã trường Tên
1 Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
2 Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề
3 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
4 Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội
5 Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội
6 Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long
7 Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại
8 Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
9 Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội
10 Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
11 Trường Trung cấp Đa ngành Bạch Mai
12 Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
13 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội
14 Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc
15 Trường Trung cấp Hà Nội
16 Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa sữa
17 Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội
18 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
19 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I
20 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại
21 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
22 Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội
23 Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường
24 Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội
25 Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH
26 Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng
27 Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An
28 Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội
29 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long
30 Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ Khách sạn Hà Nội
31 Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội
32 Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội
33 Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
34 Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
35 Trường Trung cấp Quang Trung
36 Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội
37 Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội
38 Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
39 Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội
40 Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
41 Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác
42 Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội
43 Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
44 Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội
45 Trường Trung cấp Y tế Hà Nội