Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC MIÊN TRUNG

# Mã trường Tên
1 Trường Trung cấp nghề TTN khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa
2 Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa
3 Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa
4 Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch Thanh Hóa
5 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa
6 Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn
7 Trường Trung cấp nghề Nga Sơn
8 Trường Trung cấp nghề Thạch Thành
9 Trường Trung cấp nghề Yên Định
10 Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa
11 Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Thanh Hóa
12 Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa
13 Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa
14 Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghệ An
15 Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành
16 Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An
17 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An
18 Trường Trung cấp Kinh tề - Kỹ thuật Hồng Lam
19 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Miền Tây
20 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc
21 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An
22 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh
23 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh
24 Trường Trung cấp Y khoa miền Trung
25 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
26 Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh
27 Trường Trung cấp Lý Tự trọng
28 Trường Trung cấp nghề MITRACO
29 Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
30 Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9
31 Trường Trung cấp nghề Bình Minh
32 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị
33 Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị
34 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế
35 Trường Trung cấp Công nghệ số 10
36 Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Đà Nẵng
37 Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt
38 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Thăng Long
39 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng
40 Trường Trung cấp nghề Việt Á
41 Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
42 Trường Trung cấp Quảng Đông
43 Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam
44 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung - Tây Nguyên
45 Trường Trung cấp ASEAN
46 Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam
47 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
48 Trường Trung cấp Thăng Long
49 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi
50 Trường Trung cấp Công nghệ Việt Mỹ
51 Trường Trung cấp Thủ công Mỹ nghệ Bình Định
52 Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn
53 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định
54 Trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật Bình Định
55 Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên
56 Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa
57 Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
58 Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh
59 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
60 Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
61 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh
62 Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Sơn
63 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa
64 Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung
65 Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang
66 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa
67 Trường Trung cấp Việt Thuận
68 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận
69 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai
70 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai
71 Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
72 Trường Trung cấp Y tế Gia Lai
73 Trường Trung cấp Đắk Lắk
74 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk
75 Trường Trung cấp Tây Nguyên
76 Trường Trung cấp Trường Sơn
77 Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
78 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
79 Trường Trung cấp nghề Đắk Nông
80 Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc
81 Trường Trung cấp nghề Tân Tiến
82 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt