Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC MIỀN NAM

# Mã trường Tên
1 Trường Trung cấp Việt Hàn
2 Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa
3 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước
4 Trường Trung cấp nghề Tư thục Tiên Phong
5 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh
6 Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
7 Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh
8 Trường Trung cấp Tân Bách khoa
9 Trường Trung cấp Á Châu
10 Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương
11 Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương
12 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
13 Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam
14 Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương
15 Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương
16 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương
17 Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương
18 Trường Trung cấp nghề Dĩ An
19 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
20 Trường Trung cấp nghề Tân Uyên
21 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2
22 Trường Trung cấp Cơ Điện Đông Nam Bộ
23 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai
24 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai
25 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai
26 Trường Trung cấp Miền Đông
27 Trường Trung cấp Bách khoa Đồng Nai
28 Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng
29 Trường Trung cấp Bách khoa Vũng Tàu
30 Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa
31 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn BR-VT
32 Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc
33 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
34 Trường Trung cấp Y tế Long An
35 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An
36 Trường Trung cấp nghề Đức Hòa
37 Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười
38 Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc
39 Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam
40 Trường Trung cấp Việt Nhật
41 Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công
42 Trường Trung cấp Cai Lậy
43 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang
44 Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè
45 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang
46 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Tiền Giang
47 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang
48 Trường Trung cấp Gò Công
49 Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre
50 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre
51 Trường Trung cấp Y tế Bến Tre
52 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh
53 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Trà Vinh
54 Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long
55 Trường Trung cấp Thanh Bình
56 Trường Trung cấp Hồng Ngự
57 Trường Trung cấp Tháp Mười
58 Trường Trung cấp nghề Châu Đốc
59 Trường Trung cấp nghề Tân Châu
60 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang
61 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang
62 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
63 Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang
64 Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc
65 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang
66 Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp
67 Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên
68 Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng
69 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam
70 Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ
71 Trường Trung cấp Miền Tây
72 Trường Trung cấp nghề Thới Lai – Tp. Cần Thơ
73 Trường Trung cấp Quốc tế Mêkông
74 Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ
75 Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ
76 Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ
77 Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Tp. Cần Thơ
78 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Cần Thơ
79 Trường Trung cấp nghề Đông Dương
80 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
81 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh hậu Giang
82 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang
83 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
84 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng
85 Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng
86 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu
87 Trường Trung cấp nghề Tư thục STC
88 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau