Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU VỰC MIỀN BẮC

# Mã trường Tên
1 Trường Trung cấp Y tế Hà Giang
2 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang
3 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang
4 Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
5 Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
6 Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
7 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
8 Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam
9 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
10 Trường Trung cấp Lục Yên
11 Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái
12 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
13 Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
14 Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
15 Trường Trung cấp Thái Nguyên
16 Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
17 Trường Trung cấp Y khoa Pasteur
18 Trường Trung cấp nghề Thái Hà
19 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
20 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
21 Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
22 Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ
23 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
24 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
25 Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ
26 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
27 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
28 Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
29 Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
30 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
31 Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang
32 Trường Trung cấp ASEAN
33 Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế
34 Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5
35 Trường Trung cấp nghề số 12/BQP
36 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ
37 Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
38 Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
39 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI
40 Trường Trung cấp Y tế Trung ương
41 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
42 Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
43 Trường Trung cấp nghề Bách khoa Bắc Ninh
44 Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ
45 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
46 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
47 Trường Trung cấp An Dương
48 Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng
49 Trường Trung cấp Xây dựng
50 Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản
51 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng
52 Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long
53 Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
54 Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng
55 Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
56 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng
57 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
58 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
59 Trường Trung cấp nghề Á Châu
60 Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
61 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên
62 Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô
63 Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
64 Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
65 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam
66 Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
67 Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc
68 Trường Trung cấp Y tế Nam Định
69 Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định
70 Trường Trung cấp công nghệ số 8
71 Trường Trung cấp Đại Lâm
72 Trường Trung cấp nghề Quốc tế
73 Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng
74 Trường Trung cấp nghề Nho Quan
75 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình
76 Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur
77 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình
78 Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long