Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG

# Mã trường Tên
1 SKV  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
2 TDV  Trường Đại học Vinh
3 YKV  Trường Đại học Y khoa Vinh
4 CEA  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
5 HHT  Trường Đại học Hà Tĩnh
6 DQB  Trường Đại học Quảng Bình
7 DHA  Trường Đại học Luật - ĐH Huế
8 DHF  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
9 DHK  Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế
10 DHL  Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế
11 DHN  Trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế
12 DHS  Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
13 DHT  Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
14 DHY  Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế
15 DHC  Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế
16 DHD  Trường Du lịch - ĐH Huế
17 DHE  Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
18 DHQ  Phân hiệu ĐH Huế tại quảng Trị
19 DDS  Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng
20 DDK  Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
21 DDQ  Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
22 DDF  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
23 DSK  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng
24 DDP  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
25 DDY  Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng
26 VKU  Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn
27 DDG  Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Đà Nẵng
28 DDV  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng
29 HVA  Học viện Âm nhạc Huế
30 IUQ  Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM – Phân hiệu Quảng Ngãi
31 TDL  Trường Đại học Đà Lạt
32 UKH  Trường Đại học Khánh Hòa
33 YDN  Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
34 TSN  Trường Đại học Nha Trang
35 DPY  Trường Đại học Phú Yên
36 DPQ  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
37 DQU  Trường Đại học Quảng Nam
38 DQN  Trường Đại học Quy Nhơn
39 DKQ  Trường Đại học Tài chính Kế toán
40 TTN  Trường Đại học Tây Nguyên
41 TTD  Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
42 XDT  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
43 XDN  Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng
44 BMU  Trường Đại học Buôn Ma Thuột 
45 DCV  Trường Đại học Công nghiệp Vinh 
46 DDT  Trường Đại học Dân lập Duy Tân 
47 DAD  Trường Đại học Đông Á 
48 DPX  Trường Đại học Dân lập Phú Xuân 
49 DYD  Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt 
50 KTD  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 
51 DPC  Trường Đại học Phan Châu Trinh 
52 DPT  Trường Đại học Phan Thiết 
53 DQT  Trường Đại học Quang Trung 
54 TBD  Trường Đại học Thái Bình Dương 
55 DVX  Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân