Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC

# Mã trường Tên
1 DT Đại học Thái Nguyên
2 DTE Trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên
3 DTK Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên
4 DTN Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên
5 DTS Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên
6 DTY Trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên
7 DTC Trường Đại học Công nghệ TT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên
8 DTZ Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên
9 DTF Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên
10 DTQ Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên
11 DTP Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
12 DDM Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
13 VUI Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
14 YDD Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
15 HLU Trường Đại học Hạ Long
16 DKT Trường Đại học Hải Dương
17 THP Trường Đại học Hải Phòng
18 HHA Trường Đại học Hàng hải
19 HDT Trường Đại học Hồng Đức
20 DNB Trường Đại học Hoa Lư
21 THV Trường Đại học Hùng Vương
22 DKY Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
23 DBG Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
24 SDU Trường Đại học Sao Đỏ
25 SP2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
26 SKH Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
27 SKN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
28 DFA Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
29 TQU Trường Đại học Tân Trào
30 TTB Trường Đại học Tây Bắc
31 DTB Trường Đại học Thái Bình
32 TDB Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
33 DVD Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
34 DVB Trường Đại học Việt Bắc
35 YPB Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
36 YTB Trường Đại học Y Dược Thái Bình
37 THU Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
38 DCA Trường Đại học Chu Văn An 
39 DDA Trường Đại học Công nghệ Đông Á 
40 DHP Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 
41 DTV Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh 
42 UKB Trường Đại học Kinh Bắc 
43 DBH Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 
44 DDB Trường Đại học Thành Đông 
45 DVP Trường Đại học Trưng Vương