Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC & HỌC VIỆN KHU VỰC TP. HÀ NỘI

# Mã trường Tên
1 QH Đại học Quốc gia Hà Nội
2 QHI Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
3 QHT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
4 QHX Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
5 QHE Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
6 QHF Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
7 QHL Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội
8 QHS Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
9 QHY Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội
10 QHQ Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội
11 QHJ Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội
12 NVH Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
13 TGC Học viện Báo chí Tuyên truyền
14 HCP Học viện Chính sách và Phát triển
15 BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
16 HCH Học viện Hành chính Quốc gia
17 KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã
18 NHH Học viện Ngân hàng
19 HQT Học viện Ngoại giao
20 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam
21 HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam
22 HVQ Học viện Quản lý Giáo dục
23 HTC Học viện Tài chính
24 HTN Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
25 HTA Học viện Tòa án
26 HYD Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
27 BKA Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
28 LDA Trường Đại học Công đoàn
29 GTA Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
30 CCM Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
31 DCN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
32 VHD Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
33 DKH Trường Đại học Dược Hà Nội
34 DDL Trường Đại học Điện lực
35 GHA Trường Đại học Giao thông vận tải
36 NHF Trường Đại học Hà Nội
37 KCN Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
38 DKK Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
39 KHA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
40 DKS Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
41 KTA Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
42 DLX Trường Đại học Lao động Xã hội
43 LNH Trường Đại học Lâm nghiệp
44 LPH Trường Đại học Luật Hà Nội
45 MDA Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
46 MHN Trường Đại học Mở Hà Nội
47 MTC Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
48 MCA Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu 
49 MTH Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
50 NTH Trường Đại học Ngoại thương
51 DNV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
52 SKD Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh
53 SPH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
54 GNT Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
55 TDH Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội
56 DMT Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
57 HNM Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
58 TLA Trường Đại học Thủy lợi
59 TMA Trường Đại học Thương mại
60 VHH Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
61 XDA Trường Đại học Xây dựng
62 YHB Trường Đại học Y Hà Nội
63 YTC Trường Đại học Y tế Công cộng
64 DDD Trường Đại học Đông Đô 
65 DPD Trường Đại học Phương Đông 
66 DTL Trường Đại học Thăng Long 
67 DDN Trường Đại học Đại Nam 
68 FPT Trường Đại học FPT 
69 HBU Trường Đại học Hòa Bình 
70 DQK Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
71 NTU Trường Đại học Nguyễn Trãi 
72 FBU Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 
73 PKA Trường Đại học Phenikaa 
74 TDD Trường Đại học Thành Đô 
75 DCQ Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị