Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 

Danh sách CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC MIÊN TRUNG

# Mã trường Tên
1 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
2 Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
3 Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa
4 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương
5 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
6 Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long
7 Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực 
8 Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn
9 Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET
10 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
12 Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng
13 Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An
14 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
15 Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An
16 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
17 Trường Cao đẳng Hoan Châu
18 Trường Cao đẳng Việt - Anh
19 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
20 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
21 Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du
22 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
23 Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình
24 Tr
25 Trường Cao đẳng Luật miền Trung
26 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình
27 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
28 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị
29 Trường Cao đẳng nghề số 23 - BQP
30 Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế
31 Trường Cao đẳng Giao thông Huế
32 Trường Cao đẳng Y tế Huế
33 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
34 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
35 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
36 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
37 Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
38 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
39 Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen
40 Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi
41 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
42 Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng
43 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
44 Trường Cao đẳng Lạc Việt
45 Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
46 Trường Cao đẳng Thương mại
47 Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam
48 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V
49 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
50 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng
51 Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
52 Trường Cao đẳng nghề Việt - Úc
53 Trường Cao đẳng THACO
54 Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
55 Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung
56 Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
57 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
58 Trường Cao đẳng Phương Đông
59 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
60 Trường Cao đẳng Tâm Trí
61 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
62 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới
63 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi
64 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
65 Trường Cao đẳng Quảng Ngãi
66 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
67 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ
68 Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
69 Trường Cao đẳng Bình Định
70 Trường Cao đẳng nghề Phú Yên
71 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
72 Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
73 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
74 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
75 Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
76 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận
77 Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận
78 Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
79 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
80 Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên
81 Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
82 Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk
83 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk
84 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk
85 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
86 Trường Cao đẳng Gia Lai
87 Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP
88 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
89 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
90 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng
91 Trường Cao đẳng Y tế lâm Đồng
92 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
93 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc