Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 
 Ăn vặt Trà Sữa Lê Quý Đôn

Ăn vặt Trà Sữa Lê Quý Đôn

22 Lê Quý Đôn
 06:00 - 20:00

Mô tả

Ăn vặt Trà Sữa Lê Quý Đôn - 22 Lê Quý Đôn - giá từ 5.000 ₫ đến 0 ₫ - Việt Nam - Trà sữa - Trà - Thức uống - Mua về - Bàn ngoài trời - Takeaway - Mang về - Buổi trưa - Buổi sáng - Buổi tối - Buổi xế