Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 
 Ăn vặt Hot Dog Anh Em

Ăn vặt Hot Dog Anh Em

112 Đường Số 17
 15:00 - 21:00

Mô tả

Ăn vặt Hot Dog Anh Em - 112 Đường Số 17 - giá từ 6.000 ₫ đến 0 ₫ - Việt Nam - Ăn vặt - Ăn nhẹ - Ăn Fastfood - Mua về - Ăn vặt - Takeaway - Mang về - Buổi tối - Buổi xế