Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 
 Ăn vặt Bruce Lee Kebab

Ăn vặt Bruce Lee Kebab

16 Dân Chủ
 05:00 - 22:00

Mô tả

Ăn vặt Bruce Lee Kebab - 16 Dân Chủ - giá từ 15.000 ₫ đến 0 ₫ - Việt Nam - Ăn vặt - Ăn nhẹ - Bánh mì - Mua về - Ăn vặt - Takeaway - Mang về - Buổi trưa - Buổi sáng - Buổi tối - Buổi xế