Logo Trường Công ty Số điện thoại Toplist Top đánh giá Địa điểm Menu
 
 Ăn vặt Bánh Xèo Miền Trung & Bánh Xèo Miền Tây

Ăn vặt Bánh Xèo Miền Trung & Bánh Xèo Miền Tây

641 Tô Ngọc Vân, P. Tam Bình
 16:00 - 22:00

Mô tả

Ăn vặt Bánh Xèo Miền Trung & Bánh Xèo Miền Tây - 641 Tô Ngọc Vân - P. Tam Bình - giá từ 10.000 ₫ đến 0 ₫ - Việt Nam - Ăn vặt - Ăn nhẹ - Ăn Fastfood - Mua về - Bàn ngoài trời - Ăn vặt - Takeaway - Mang về - Họp nhóm - Buổi tối - Buổi xế